PRIMĂRIA COMUNEI CETĂŢENI
JUDEŢUL ARGEŞ
Actualizat decembrie 2009
Tony Mercan
 
               - Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea lucrarilor de constructie

             - Ordinul 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de
                                                          aplicare a Legii nr. 50/1991