PRIMĂRIA COMUNEI CETĂŢENI
JUDEŢUL ARGEŞ
Actualizat ianuarie 2010
Tony Mercan
 
               - Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal - partea I

                         - Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal - partea II

                         - H.G. 44/2004 - Norme de aplicare a Codului Fiscal

                         - Hotararea Consiliului Local Cetateni  nr. 30/2009
                          privind  stabilirea taxelor si impozitelor locale