PRIMĂRIA COMUNEI CETĂŢENI
JUDEŢUL ARGEŞ
Actualizat ianuarie 2010
Tony Mercan
 
Declaratie fiscala cladiri pers fizice - Model ITL 001   Declaratie speciala de impunere - Model ITL 002  
Declaratie fiscala impunere teren pentru pers fizice -
     Model ITL 003  
Declaratie fiscala impunere teren pentru persoane
     juridice  - Model ITL 003  
Declaratie fiscala impunere teren pers fizice conform
    O.G. 36/2002 - Model ITL 004
Declaratie fiscala mijloace de transport  pers fiz
     - Model ITL 005
Declaratie mijloace transport 12 to pers fizice - Model ITL 007 Declaratie mijloace transport 12 to pers jurid - Model ITL 007
Cerere radiere fiscala auto pers fiz - Model ITL 008   Declaratie fiscala mijloace de transport  pers jur
     - Model ITL 005
Cerere certificat fiscal pers fiz - Model ITL 008   Cerere certificat fiscal pers jurid - Model ITL 015  
Declaratie impunere cladiri PJ - Model ITL 010 Declaratie impunere teren PJ - Model ITL 011
Declaratie impunere publicitate PJ - Model ITL 013 Declaratie taxa afisaj- Model ITL 014