PRIMĂRIA COMUNEI CETĂŢENI
JUDEŢUL ARGEŞ
Actualizat ianuarie 2010
Tony Mercan
 
               - O.G. 97/2005 - privind evidenta, domiciliul si actele de identitate ale
                                                    cetatenilor romani