PRIMĂRIA COMUNEI CETĂŢENI
JUDEŢUL ARGEŞ
Actualizat ianuarie 2010
Tony Mercan
 
               - Legea nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat

                         - Lege nr. 115/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 
                                 privind venitul minim garantat

                         - H.G. 1010/2006 - Norme de aplicare a Legii 416/2001

                         - O.U.G. nr. 5/2003 - privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea
                          locuintei, precum si unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

                       - H.G. 217/2003 - Norme Metodologice de aplicare a O.U.G. 5/2003