PRIMĂRIA COMUNEI CETĂŢENI
JUDEŢUL ARGEŞ
Actualizat ianuarie 2010
Tony Mercan
 
               - Legea nr. 215/2001 republicata - privind administraţia publica locala

                         - Legea nr. 188/1989 republicata - privind Statutul functionarului public

                         - Legea nr. 393/2004 - privind statutul alesilor locali

                         - Legea nr. 107/1996 - Legea apelor

                         - Ordonanta nr. 43/1997 republicata - privind regimul drumurilor
                       
                             - Legea nr. 303/2009 - privind salarizarea unitara a personalului bugetar                        
                             - Legea nr. 477/2004 -privind codul de conduita a personalului contractual                        
                             - H.G. 477/2002  - privind inventarul bunurilor domeniului public al
                          comunei Cetateni - anexa nr. 32
                        - Ordonanta nr. 27/2002  -privind gospodarirea localitatilor urbane si
                          rurale