COMUNA CETATENI
JUDETUL ARGES
Weather Forecast
Lista persoanelor ce inregistreaza debite restante
  1. Lista functiilor publice din cadrul Primariei comunei Cetateni septembrie 2017
  2. Publicat 02.10.2017

  3. Lista functiilor publice din cadrul Primariei comunei Cetateni februarie 2018
  4. Publicat 08.03.2018

Informarea beneficiarilor si potentialilor beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole

Documente de informare

 

  Cele mai vechi urme de locuire a perimetrului comunei Cetăţeni sunt reprezentate de patru morminte în cutii din lespezi de piatră, în punctual numit “Cornul Malului”, datând din epoca bronzului. Din această perioadă până la începutul celei de-a doua epoci a fierului, locuirea zonei este foarte slab reprezentată arheologic. Pe platoul din nordul comunei, pe malul stâng al râului Dâmboviţa, între Valea Chiliilor şi Valea lui Coman, cercetările arheologice au descoperit urmele uneia dintre cele mai mari aşezări dacice din sudul Carpaţilor, fiind centrul unei formaţiuni statale. Aşezarea a fiinţat între secolele III şi I î.Hr. Peste nivelul de locuire geto-dacic s-au pus în evidenţă vestigii ale civilizaţiei medievale româneşti, cele mai semnificative fiind Cetatea Dâmboviţei şi urmele a trei biserici. Datele arheologice sugerează construirea primei biserici în a doua jumătate a secolului XII şi distrugerea ei în timpul invaziei mongolo-tătare. A doua biserică a fost construită către sfârşitul secolului XIII urmată de a treia biserică ce a fost construită în prima jumătate a secolului al XVI, fiinţând până în secolul XVIII. Cetatea Dâmboviţei de Sus, construită probabil anterior întemeierii Ţării Româneşti, a jucat un rol important până în secolul XV. Aici a funcţionat un punct vamal până la mutarea vămii la Rucăr. După această dată vama de la Cetăţeni a funcţionat până în secolul XVII doar pentru unele produse. Prima atestare documentară este a satului Cetăţeni, în hrisovul emis de cancelaria domnească a lui Mircea Ciobanul la 25 aprilie 1548. Acest hrisov se referă la o situaţie anterioară din vremea lui Vlad Înecatul (1530-1532). Harta austriacă din 1790 -1791 consemnează în satul Cetăţeni existenţa unei biserici şi a zece case lână un lac numit Lutmen. În anul 1810 se înregistrau 72 de case şi 354 de locuitori, iar în anul 1838 în Cetăţenii din Deal şi Cetăţenii din Vale se consemnau 142 de familii. Satul Lăicăi avea în anul 1790 (după harta austriacă) 11 case, iar în anul 1810 avea să crească la 44 de case şi 109 locuitori. Marele Dicţionar Geografic al României consemnează la sfârşitul secolului XIX următoarea situaţie: o satul Cetăţenii din Vale (cu satul Diaconeşti) avea 141 case şi 783 locuitori. Ocupaţia principală era agricultura şi facerea şindrilei. În sat existau piuă, o moară, o biserică deservită de un preot şi doi dascăli şi o şcoală frecventată de 35 elevi şi eleve. o satul Cetăţenii din Deal (cu cătunul Mesteacăn) avea o şcoală frecventată de 33 de elevi şi eleve şi două biserici deservite de un preot şi doi dascăli; o satul Lăicăi (Cremenea) făcea parte din comuna rurală Lăicăi-Runceanca-Cârciuma de Piatră) având 605 locuitori. În sat exista o şcoală frecventată de 44 elevi şi biserică deservită de un preot şi un dascăl.  

 Actualizat 08.03.2018 ,